Lexnova Play

Entreprenadrätt

Håll dig uppdaterad på vad som gäller för standardavtal, särskilda avtal som reglerar specifika frågor samt vad som gäller vid tvist. Varje månad analyserar landets ledande experter inom området entreprenadrättsliga frågor, nya domar och förutsättningar vid entreprenader.  

  • Juridisk nyhetstjänst i streamingformat
  • 10 nya avsnitt per år
  • Följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning

Urval av experter

Erik Wassén
Advokat och delägare vid Advokatbyrån Hellgren Linander
Ulrika Strömbom
Advokat och delägare vid Advokatbyrån Hellgren Linander
Eric Grimlund
Advokat och delägare vid Polaris Advokatbyrå

Play (32)

Viten i entreprenader

Avsnittet tar upp förseningsviten och andra typer av viten, som vite vid för sent avhjälpande av besiktningsanmärkningar, vilket blir all...

Advokat – utbildningsintyg

Konsumententreprenader

Konsumenttjänstlagen reglerar när en konsument beställer en entreprenad av en näringsidkare. Regleringen är detaljrik, men trots detta in...

Advokat – utbildningsintyg