Eric Grimlund

Eric Grimlund

Advokat och delägare vid Polaris Advokatbyrå

Advokat och delägare vid Polaris Advokatbyrå med specialisering mot bland annat affärsjuridik, fastighetsrätt, entreprenadrätt och process- och skiljemannarätt.

Play

Konsumententreprenader

Konsumenttjänstlagen reglerar när en konsument beställer en entreprenad av en näringsidkare. Regleringen är detaljrik, men trots detta in...

Advokat – utbildningsintyg

Tolkning av entreprenadavtal

I det här avsnittet får vi en gedigen genomgång kring tolkningen av entreprenadavtal. Eric Grimlunds disposition börjar med att allmänt g...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer