Eric Grimlund

Eric Grimlund

Advokat och delägare vid Polaris Advokatbyrå

Advokat och delägare vid Polaris Advokatbyrå med specialisering mot bland annat affärsjuridik, fastighetsrätt, entreprenadrätt och process- och skiljemannarätt.

Play

Tolkning av entreprenadavtal

I det här avsnittet får vi en gedigen genomgång kring tolkningen av entreprenadavtal. Eric Grimlunds disposition börjar med att allmänt g...

Advokat – utbildningsintyg

Tider och ansvar enligt AB 04

Avsnittet behandlar fjärde och femte kapitlen i AB 04, vilka är helt avgörande för att tillämpa ett entreprenadkontrakt. Eric Grimlund gå...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer