Erik Wassén

Erik Wassén

Advokat, delägare

Advokat, delägare

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt. Grundlagsfrågor, tryck- och yttrandefrihetsrätt.


  • Kemiingenjör (1981)

  • Stockholms Universitet, jur kand (1990)

  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (1991-1993)

  • Fiskal, Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt (1993-1995)

  • Kanslichef, Sveriges Riksdag (1995-2000)

  • Advokat (2004)


Play