Erik Wassén

Erik Wassén

Advokat och delägare vid Advokatbyrån Hellgren Linander

Advokat, delägare

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt. Grundlagsfrågor, tryck- och yttrandefrihetsrätt.


  • Kemiingenjör (1981)

  • Stockholms Universitet, jur kand (1990)

  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (1991-1993)

  • Fiskal, Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt (1993-1995)

  • Kanslichef, Sveriges Riksdag (1995-2000)

  • Advokat (2004)


Play

ABM 07

Standardavtalet ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet - är en viktig del av byggsektorns avtalssys...

Advokat – utbildningsintyg

Hävning av entreprenadavtal

Hävning är en ingripande påföljd och leder inte sällan till komplicerade tvister. Måste ett kontraktsbrott vara väsentligt? Hur styrker m...

Advokat – utbildningsintyg