Erik Wassén

Erik Wassén

Advokat och delägare vid Advokatbyrån Hellgren Linander

Advokat, delägare

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt. Grundlagsfrågor, tryck- och yttrandefrihetsrätt.


  • Kemiingenjör (1981)

  • Stockholms Universitet, jur kand (1990)

  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (1991-1993)

  • Fiskal, Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt (1993-1995)

  • Kanslichef, Sveriges Riksdag (1995-2000)

  • Advokat (2004)


Play

Löpande räkning

Att ersätta entreprenörer på löpande räkning har blivit mer och mer vanligt. Bland annat på grund av att samverkansentreprenader blivit p...

Advokat – utbildningsintyg

ABM 07

Standardavtalet ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet - är en viktig del av byggsektorns avtalssys...

Advokat – utbildningsintyg