Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Alla video från Lexnova Play

Korruption i näringslivet

Vad kan man göra för att förebygga korruption? Frågan om korruption är komplex och ger ofta upphov till svåra gränsdragningar. Generalsek...

Advokat – utbildningsintyg

DNA-bevisning - fördelar och nackdelar

Den senaste förfinade utvecklingen inom DNA-tekniken har skapat en oro i det juridiska systemet. Johanna Björkman, advokat och före detta...

Advokat – utbildningsintyg

Momsnyheter första halvåret 2022

Aktuella avgöranden rörande moms i skatterättsnämnden, kammarrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Jan Kleerup tar upp...

Advokat – utbildningsintyg