Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Alla video från Lexnova Play

Styrelsens plikter

I grund och botten är styrelsens främsta uppgift att agera som en representant för organisationens ägare och se till att verksamheten dri...

Advokat – utbildningsintyg

Testamentsskrivning

Här får vi en gedigen genomgång av testamentsskrivningens viktiga och intressanta frågeställningar. Fredric Renström delar med sig av sin...

Advokat – utbildningsintyg

Solceller och skatt

I detta avsnitt ger Carl Westling och Mikaela Söderlund från Causey Westling vägledning i skattemässiga bedömningar vid investeringar i s...

Advokat – utbildningsintyg

Generationsskifte

Generationsskiften är komplexa och det är mycket man måste tänka på som rådgivare. Avsnittet tar upp överlåtelseformer under livstiden, v...

Näringsbetingade andelar

Kortfattat är näringsbetingade andelar aktier som ett företag äger i ett annat företag, där vissa villkor kring ägandet är uppfyllda. I d...

Advokat – utbildningsintyg