Lexnova Play

Skatterätt

Varje månad går några av landets ledande experter igenom nyheter inom skatterätt, såsom skatteregler rörande bland annat inkomstskatt, mervärdesskatt och punktskatter samt regler om skatteförfarandet. Få de senaste nyheterna så att du är uppdaterad på hur nya regler ska hanteras.

  • Juridisk nyhetstjänst i streamingformat
  • 10 nya avsnitt per år
  • Följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning

Få tillgång till alla avsnitt inom skatterätt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!

  • Alla avsnitt inom skatterätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat

Urval av experter

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket
Jan Kleerup
Senior counsel, XR Legal Advokat AB
Ulla Werkell
Skattejurist och ledamot i Skatterättsnämnden

Play (58)

Momsnyheter andra halvåret 2023

Aktuella avgöranden rörande moms i skatterättsnämnden, kammarrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Jan Kleerup tar upp...

Advokat – utbildningsintyg

Utomståenderegeln

Utomståenderegelns syfte är att förhindra inkomstomvandling, vilket innebär att utdelningar och kapitalvinster på aktierna i fåmansföreta...

Advokat – utbildningsintyg