Mikaela Söderlund

Mikaela Söderlund

Jurist på CauseyWestling

Mikaela Söderlund är jurist verksam i CauseyWestlings momsgrupp där hon arbetar med olika slags mervärdesskatterättsliga frågor, men med specialisering mot fastigheter. Mikaela har en gedigen bakgrund inom mervärdesskatt, inte minst genom hennes drygt 10 år långa yrkeserfarenhet från Skatteverket. Hon arbetar med komplexa frågor och processer rörande bolag med blandad verksamhet.

Play

Solceller och skatt

I detta avsnitt ger Carl Westling och Mikaela Söderlund från Causey Westling vägledning i skattemässiga bedömningar vid investeringar i s...

Advokat – utbildningsintyg

Webbinarier on-demand