Skatterätt

Urval av experter

Jan Kleerup
Senior counsel/Partner, Erlegal Advokat
Rickard Zamuhl
Advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma
Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Webbinarier (3)