Entreprenadrätt

Sveriges tyngsta experter analyserar de viktigaste händelserna inom entreprenadrätt – ta del av nyheter, rättsfall och praktiska tips via webb-tv.

Urval av experter

Madelene Andersson
Advokat på Advokatfirman Fylgia
Peter Degerfeldt
Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå
Håkan Hedin
Chef Entreprenad- och projektförsäkring vid Gar-Bo

Webbinarier (4)

Hävning av entreprenadavtal

Vilken skyldighet har entreprenören att avhjälpa eventuella garantifel efter hävning? Och under vilka förutsättningar är en hävningsgrund obefogad? Undvik ekonomiska konsekvenser vid hävning – och ...

Väsentlig rubbning – praxisredogörelse och analys

Vad gäller om genomförandet av ett entreprenadprojekt rubbas väsentligt? Hur ska entreprenörer gå tillväga för att få tilläggsersättning och tidsförlängning? Säkerställ att du vet när villkoren för ersättningskrav är uppfyllda och undvik tvister.