Madelene Andersson

Madelene Andersson

Advokat och partner på Advokatfirman Fylgia

Madelene Andersson är verksam inom entreprenad- och konsulträtt, vilket hon uteslutet arbetat med under de senaste åren. Hon företräder såväl beställare, entreprenörer och konsulter samt anlitas som rådgivare för avtalsgranskning. Madelene agerar ombud för pågående projekt vid processer i domstol eller skiljeförfarande. Dessutom är hon en mycket uppskattad och van föreläsare inom sina expertområden.

Webbinarier on-demand