Erika Wallin

Erika Wallin

Advokat på Advokatfirman Fylgia

Erika Wallin är verksam inom entreprenad- och konsulträtt och har under sina verksamma år arbetat brett inom tvistelösning. Hon företräder beställare, entreprenörer och konsulter samt agerar ombud i framförallt allmänna domstolsprocesser.

Webbinarier on-demand