Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Alla video från Lexnova Play

Näringsbetingade andelar

Kortfattat är näringsbetingade andelar aktier som ett företag äger i ett annat företag, där vissa villkor kring ägandet är uppfyllda. I d...

Advokat – utbildningsintyg

Penningtvätt

Lagen om straff för penningtvätt är abstrakt och kan vara svårtolkad. Men under senare år har Högsta domstolen försökt bota denna brist m...

Advokat – utbildningsintyg