Lexnova Play

Processrätt

Se till att du vet hur parterna och domstolarna ska agera under olika skeden av tingsrättsprocessen och vad som gäller när ett mål överklagas till hovrätten och Högsta domstolen. Varje månad uppdaterar landets ledande experter dig på nya domar och regler samt ger sin analys av rättsläget.

  • Juridisk nyhetstjänst i streamingformat
  • 10 nya avsnitt per år
  • Följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning

Urval av experter

Fredrik Bergman
Jurist och chef för Centrum för rättvisa

Play (90)

Nya regler om häktning

Från första juli gäller tidsgränser för häktning i Sverige. Förhoppningen är bland annat att korta häktestiderna. Simon Andersson ger oss...

Advokat – utbildningsintyg

Ramen för talan i brottmål

Vad ska man tänka på vid utformningen av gärningsbeskrivningen? Kan man ändra gärningsbeskrivningen och dess rättskraft? Vad gäller i frå...

Advokat – utbildningsintyg