Lexnova Play

Processrätt

Se till att du vet hur parterna och domstolarna ska agera under olika skeden av tingsrättsprocessen och vad som gäller när ett mål överklagas till hovrätten och Högsta domstolen. Varje månad uppdaterar landets ledande experter dig på nya domar och regler samt ger sin analys av rättsläget.

  • Juridisk nyhetstjänst i streamingformat
  • 10 nya avsnitt per år
  • Följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning

Få tillgång till alla avsnitt inom processrätt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!

  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat

Urval av experter

Magnus Widebeck
Sveriges dispaschör, tidigare lagman och justitieråd
Fredrik Bergman
Jurist och chef för Centrum för rättvisa

Play (95)

Nya regler om häktning

Från första juli gäller tidsgränser för häktning i Sverige. Förhoppningen är bland annat att korta häktestiderna. Simon Andersson ger oss...

Advokat – utbildningsintyg