Lexnova Play

Processrätt

Se till att du vet hur parterna och domstolarna ska agera under olika skeden av tingsrättsprocessen och vad som gäller när ett mål överklagas till hovrätten och Högsta domstolen. Varje månad uppdaterar landets ledande experter dig på nya domar och regler samt ger sin analys av rättsläget.

  • Juridisk nyhetstjänst i streamingformat
  • 10 nya avsnitt per år
  • Följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning

Få tillgång till alla avsnitt inom processrätt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!

  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat

Urval av experter

Fredrik Bergman Evans
Jurist och chef för Centrum för rättvisa
Amelia Krzymowska
Advokat och jur. dr och delägare vid Krzymowski advokater
Magnus Widebeck
Fristående medlare och skiljedomare, tidigare lagman och justitieråd

Play (114)

Fallet John Walter

I maj 2021 placerade Falu kommun femårige John Walter på ett HVB-hem i Hagfors, trots att kommunen kände till att det fanns allvarliga sä...