Simon Andersson

Simon Andersson

Jur.dr

Simon Andersson är jur. dr. i processrätt samt universitetslektor vid Stockholms universitet samt post doc vid Uppsala universitet. Simon har publicerat böcker och artiklar främst inom ämnet straffprocess. Sedan hösten 2018 genomför han ett forskningsprojekt om förvar i utlänningsärenden vid Uppsala universitet. Han disputerade 2016 med avhandlingen Skälig misstanke samt är medförfattare till senaste upplagan av boken Prövning av migrationsärenden (Norstedts Juridik 2018). 

Play

Nya regler om häktning

Från första juli gäller tidsgränser för häktning i Sverige. Förhoppningen är bland annat att korta häktestiderna. Simon Andersson ger oss...

Advokat – utbildningsintyg

Ramen för talan i brottmål

Vad ska man tänka på vid utformningen av gärningsbeskrivningen? Kan man ändra gärningsbeskrivningen och dess rättskraft? Vad gäller i frå...

Advokat – utbildningsintyg

Utvisning på grund av brott

Utvisning på grund av brott är just nu ett omdebatterat ämne. Politikerna vill gör det lättare att utvisa. Hur ser regelverket ut? Utvisn...

Advokat – utbildningsintyg