Amelia Krzymowska

Amelia Krzymowska

Jurist vid Krzymowski Juristbyrå och doktorand vid Uppsala universitet

Jurist vid Krzymowski Juristbyrå och doktorand vid Uppsala universitet. Specialiserad i kommersiella hyres- och fastighetsrättsliga tvister. Arbetar med frågor om reglering och bildning av fastigheter samt doktorerar i fastighetsrätt. Undervisar även på juristprogrammet vid Uppsala universitet och på specialkurser i fastighetsrätt.