Amelia Krzymowska

Amelia Krzymowska

Advokat och jur. dr och delägare vid Krzymowski advokater

Advokat och jur. dr vid Krzymowski Advokater. Krzymowski Advokater är en affärsjuridisk byrå som grundades 2010. Amelia disputerade 2020 på avhandlingen ”Servitut: En civil- och offentligrättslig bruksrätt” (Jure 2020) vid Uppsala universitet. Hon har sedan 2012 arbetat med tvistlösning, affärsjuridik och fastighetsrätt. Amelia författar löpande rättsvetenskapliga artiklar i fastighetsrättsliga frågor och har i februari 2024 gett ut boken ”Servitut – att bilda servitut” (Norstedts Juridik 2024). Amelia undervisar regelbundet i fastighets- och hyresrätt vid Uppsala universitet.

 

Play