Ulrika Strömbom

Ulrika Strömbom

Advokat och delägare vid Advokatbyrån Hellgren Linander

Verksam inom entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.


Play

Viten i entreprenader

Avsnittet tar upp förseningsviten och andra typer av viten, som vite vid för sent avhjälpande av besiktningsanmärkningar, vilket blir all...

Advokat – utbildningsintyg

Obefogad hävning

I ett nytt intressant rättsfall från Svea hovrätt var huvudfrågan under vilka förutsättningar en beställare har rätt att häva under åbero...

Advokat – utbildningsintyg