Ulrika Strömbom

Ulrika Strömbom

Advokat och delägare vid Advokatbyrån Hellgren Linander

Verksam inom entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.


Play