Johan Larsson

Johan Larsson

Jurist på Landahl Advokatbyrå

Specialiserad på frågor rörande plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, arrenderätt och miljörätt (strandskydd, biotopskydd, riksintressen m m).

Expertkommentarer