Erik  Palmgren

Erik Palmgren

Advokat/Partner Maqs Advokatbyrå

Har omfattande erfarenhet av att bistå såväl entreprenörer som beställare och konsulter med rådgivning rörande bygg- och anläggningsentreprenader liksom industriella anläggningar. Hjälper stora och medelstora svenska företag med förfrågningsunderlag och avtal inom bygg och anläggning, samt ger löpande rådgivning under pågående entreprenader. Är även verksam som skiljeman i skiljeförfaranden, samt håller regelbundet kurser och seminarier.

Expertkommentarer