Fastighetsbildning

Nyheter (512)

Vatten ingick inte i avsöndring

Mark- och miljööverdomstolen anser till skillnad från underinstansen att vattenområdet utanför en avsöndrad fastighet inte ingår i den fa...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik

Gränspunkt fastställs utan rör

Mark- och miljööverdomstolen anser i likhet med underinstansen att Lantmäteriets beslut om ett antal gränspunkters lägen, dock inte med h...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik