Caroline  Appelberg

Caroline Appelberg

Biträdande jurist vid Advokatfirman Delphi

Arbetar med miljörättsliga frågor, exempelvis anmälan eller tillstånd rörande miljöfarlig verksamhet samt tillsyn. 

Expertkommentarer