Johan  Isaksson

Johan Isaksson

Biträdande jurist vid Brick Advokat

Specialiserad inom entreprenadrätt, tvistelösning och processrätt. Tidigare verksam som hovrättsassessor på Svea hovrätt och justitiesekreterare på Högsta domstolen.

Expertkommentarer