Entreprenadrätt

Urval av experter

Jessica  Ekmark
Advokat och delägare vid Brick Advokat
Johan  Isaksson
Biträdande jurist vid Brick Advokat
Eric Grimlund
Advokat och delägare vid Polaris Advokatbyrå

Nyheter (930)

Fel takfärg stoppar tio hus i Lysekil

Mark- och miljööverdomstolen anser att det är en brist att en planbestämmelse inte stämmer med planbeskrivningen för ett område i Lysekil...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik

Ja till parhus i Kungsbacka

 Länsstyrelsen sa nej men kommunen och domstolarna ger klartecken till ett tvåbostadshus i Kungsbacka. Mark- och miljööverdomstolen noter...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik

Play (18)

ABM 07

Standardavtalet ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet - är en viktig del av byggsektorns avtalssys...

Advokat – utbildningsintyg

Tolkning av entreprenadavtal

I det här avsnittet får vi en gedigen genomgång kring tolkningen av entreprenadavtal. Eric Grimlunds disposition börjar med att allmänt g...

Advokat – utbildningsintyg

Hävning av entreprenadavtal

Hävning är en ingripande påföljd och leder inte sällan till komplicerade tvister. Måste ett kontraktsbrott vara väsentligt? Hur styrker m...

Advokat – utbildningsintyg

Slutbesiktning

Det här avsnittet tar upp vikten av slutbesiktning och ett tydligt avlämnande av en entreprenad. Utgångspunkt är branschens standardavtal...

Tider och ansvar enligt AB 04

Avsnittet behandlar fjärde och femte kapitlen i AB 04, vilka är helt avgörande för att tillämpa ett entreprenadkontrakt. Eric Grimlund gå...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (100)

Seminarier (9)