Entreprenadrätt

Urval av experter

Gustaf Segerblom
Jurist vid DLA Piper
Johan Wingmark
Advokat och delägare vid AG Advokat
Eddie Wallkvist
Biträdande jurist vid AG Advokat

Nyheter (881)

Play (15)

Hävning av entreprenadavtal

Hävning är en ingripande påföljd och leder inte sällan till komplicerade tvister. Måste ett kontraktsbrott vara väsentligt? Hur styrker m...

Advokat – utbildningsintyg

Slutbesiktning

Det här avsnittet tar upp vikten av slutbesiktning och ett tydligt avlämnande av en entreprenad. Utgångspunkt är branschens standardavtal...

Tider och ansvar enligt AB 04

Avsnittet behandlar fjärde och femte kapitlen i AB 04, vilka är helt avgörande för att tillämpa ett entreprenadkontrakt. Eric Grimlund gå...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (98)

Seminarier (10)