Entreprenadrätt

Urval av experter

Eric Grimlund
Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå
Johan Wingmark
Advokat och delägare vid AG Advokat
Isak Willborg
Advokat och biträdande jurist vid advokatbyrån AG Advokat

Nyheter (769)

Restaurangkedja förlorar mot entreprenör

Restaurangkedjan Panini satsade på en matgalleria i Stockholm som drabbades av rök, lukt och os vid stenkolsgrillning. Det är inte visat att vvs-entreprenören orsakat problemen. Svea hovrätt påpekar att Panini grundat sig på ett besiktningsutlåtande från en sotare skrivet ett år efter invigningen av lokalerna. Och en besiktningsanmärkning är inte tillräckligt som bevis.

Play (7)

Slutbesiktning

Det här avsnittet tar upp vikten av slutbesiktning och ett tydligt avlämnande av en entreprenad. Utgångspunkt är branschens standardavtal AB 04 och ABT 06. Robin Lundgren går igenom rättsföljder kn...

Tider och ansvar enligt AB 04

Avsnittet behandlar fjärde och femte kapitlen i AB 04, vilka är helt avgörande för att tillämpa ett entreprenadkontrakt. Eric Grimlund går pedagogiskt igenom hur och inom vilka tider entreprenaden ska färdigställas, samt frågan om ansvar för eventuella fel och rättigheter och skyldigheter för att avhjälpa felen.

Advokat – utbildningsintyg

Konsultens ansvar för fel och skada enligt ABK 09

Vid inträffad skada är preskriptionsbestämmelsen i ABK 09 den som genererar flest tvister mellan parterna. Ulrika Strömbom går igenom när en beställare av ett konsultuppdrag senast måste framställa ett krav – och hur detta ska vara utformat för att inte riskera preskription. Hon kompletterar med ny praxis.

Advokat – utbildningsintyg

Entreprenörens åtagande och ÄTA enligt AB 04

Avsnittet behandlar första och andra kapitlet i AB 04, kapitel som reglerar de kritiska frågorna om vad som ingår i entreprenörens åtagande och vad som följaktligen utgör ÄTA. Eric Grimlund går även igenom flera av de tolkningsproblem ÄTA frågorna medför.

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (89)

Seminarier (1)