Kasper Johansson

Kasper Johansson

Biträdande jurist vid AG Advokat

Med inriktning på entreprenad, fastighetsutveckling, försäkring samt mark och exploatering.


Expertkommentarer