Johan Wingmark

Johan Wingmark

Advokat och delägare vid AG Advokat

Specialiserad inom entreprenadrätt samt process- och skiljemannarätt. Tidigare verksam vid Svea hovrätt. 

Expertkommentarer