Johan Wingmark

Johan Wingmark

Advokat och delägare vid AG Advokat

Advokat och delägare vid AG Advokat, specialiserad inom entreprenadrätt samt process- och skiljemannarätt. Tidigare verksam vid Svea hovrätt. 

Expertkommentarer

Seminarier