Elina  Seigelstrand

Elina Seigelstrand

Biträdande jurist vid AG Advokat

Med inriktning mot entreprenad, tvistelösning och process.

Expertkommentarer