Peter Degerfeldt

Peter Degerfeldt

Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå

Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå, specialiserad mot entreprenad- och konsulträtt.

Seminarier

Webbinarier

Hävning av entreprenadavtal

Vilken skyldighet har entreprenören att avhjälpa eventuella garantifel efter hävning? Och under vilka förutsättningar är en hävningsgrund obefogad? Undvik ekonomiska konsekvenser vid hävning – och ...

Väsentlig rubbning – praxisredogörelse och analys

Vad gäller om genomförandet av ett entreprenadprojekt rubbas väsentligt? Hur ska entreprenörer gå tillväga för att få tilläggsersättning och tidsförlängning? Säkerställ att du vet när villkoren för ersättningskrav är uppfyllda och undvik tvister.