Peter Degerfeldt

Peter Degerfeldt

Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå

Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå, specialiserad mot entreprenad- och konsulträtt.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

Hävning av entreprenadavtal

Vilken skyldighet har entreprenören att avhjälpa eventuella garantifel efter hävning? Och under vilka förutsättningar är en hävningsgrund...