Erik Kjaer

Erik Kjaer

Advokat/delägare Maqs Advokatbyrå

Ansvarig för specialistområdet Entreprenad & infrastruktur, med omfattande erfarenhet inom nationella och internationella entreprenadtvister och tvister inom industrisektorn inför skiljenämnd och domstolar. Upprättar och förhandlar löpande avtal i bygg- och infrastrukturprojekt, samt är frekvent anlitad av försäkringsbolag i försäkringsrelaterade tvister och utredningar.

Expertkommentarer