Jonathan Sonning

Jonathan Sonning

Biträdande jurist vid AG Advokat

Huvudsaklig inriktning mot entreprenad, tvistlösning och process.


Expertkommentarer