Anne Wijkman

Anne Wijkman

Biträdande jurist vid Brick Advokat

Specialiserad inom entreprenadrätt, fastighetsrätt och tvistelösning. 

Expertkommentarer