Övrig fastighetsjuridik

Nyheter (3229)

Villavagnar på Öland utgör bostadsarrenden

Ett antal villavagnar på Öland ska betraktas som bostäder. Ägarna av vagnarna vinner därmed i tingsrätten mot markägaren, en bostadsrättsförening. Upplåtelserna av uppställningsplatserna utgör bostadsarrenden. Rätten beaktar att markägarna låtit installera permanent vatten, avlopp och el till varje uppställningsplats och vagnarna är relativt svåra och dyra att flytta.

Instans
Kalmar tingsrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt, Affärsjuridik, Fastighetsjuridik

Bostadsrättsförening inte strikt ansvarig för trasig dagvattenledning

En bostadsrättsförening är inte strikt ansvarig för sin trasiga dagvattenledning gentemot en skadad grannfastighet. Hovrätten vill inte sträcka ut den praxis som HD utvecklat på området och menar att det vore oskäligt och kräver lagstöd. Föreningen anses heller inte ha varit oaktsam.