Övrig fastighetsjuridik

Nyheter (3149)

Stockholms tingsrätt: Miljödomstolarna måste göra proportionalitetsbedömningar i strandskyddsmål

Stockholms tingsrätt slår i en unik dom fast att miljödomstolarna måste göra fristående proportionalitetsbedömningar vid mål om strandskyddsdispenser. Genom att underlåta detta bröt staten mot Europakonventionens egendomsskydd gentemot en ägare av en fastighet i Norrtälje.

Rennäringslagens medlemsregler strider mot regeringsformen

Rennäringslagens regler om medlemskap i sameby strider mot regeringsformen, enligt tingsrätten. De enskilda sydsamerna i målet har en på urminnes hävd grundad renskötselrätt som även innefattar rätten att utöva renskötsel inom Vapsten samebyns område. Denna rätt har de gemensamt med de nordsamiska medlemmarna i Vapsten sameby.

Instans
Lycksele tingsrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt, Miljörätt, Offentlig rätt, Fastighetsjuridik