Övrig fastighetsjuridik

Nyheter (3092)

Girjas sameby vinner i HD – urminnes hävd grundar ensamrätt

HD ändrar hovrättens dom och dömer till samernas fördel i den uppmärksammade tivsten mellan Girjas sameby och staten. Samebyn har en exklusiv rätt att upplåta rätt till jakt och fiske i det område där de verkar, baserat på urminnes hävd.

Fritidshus vid Ronneby-strand stoppas i högsta instans

Mark- och miljööverdomstolen river upp en strandskyddsdispens för ett fritidshus 30 meter från strandlinjen i Ronneby. Allmänheten har idag möjlighet att ta del av närheten till vattenområdet och ett fritidshus skulle begränsa allmänhetens tillgång till strandområdet.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt, Fastighetsjuridik

Staten förlorar i hovrätten – sameby får ideell miljonersättning

Hovrätten går på samma linje som tingsrätten och tillerkänner Talma sameby ideellt skadestånd för de kränkningar som staten begått när man utan medgivande förlängt den svensk-nordiska renbeteskonventionen. Staten har på flera sätt brutit mot Europakonventionen och bestämmelserna i regeringsformen.