Plan- och byggnadsfrågor

Nyheter (2767)

Glasräcke gav sanktionsavgift

Ett byte av ett tidigare terrassräcke i heltäckande vit puts mot ett genomskinligt glasräcke påverkar byggnadens upplevda volym och propo...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik