Plan- och byggnadsfrågor

Nyheter (2466)

Fel takfärg stoppar tio hus i Lysekil

Mark- och miljööverdomstolen anser att det är en brist att en planbestämmelse inte stämmer med planbeskrivningen för ett område i Lysekil...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik

Ja till parhus i Kungsbacka

 Länsstyrelsen sa nej men kommunen och domstolarna ger klartecken till ett tvåbostadshus i Kungsbacka. Mark- och miljööverdomstolen noter...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik

Bygglov på Öland trots skymd sikt

Mark- och miljööverdomstolen bedömer att utsikten från ett hus och dess uteplats på Öland till stor del kommer att skymmas om bygglov ges...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik