Plan- och byggnadsfrågor

Nyheter (2250)

Inredd vind stoppar bygglov

Mark- och miljööverdomstolen river upp ett beslut om bygglov för ett enfamiljshus i Ronneby då vinden ska räknas som en våning. Detta eftersom skärningslinjen mellan fasadplanet och det plan som berör byggnadens tak ligger för högt över vindsbjälklagets översida samt för att vinden kan inredas med bostadsrum.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Fastighetsjuridik