Plan- och byggnadsfrågor

Nyheter (2894)

Lyssna på intervjun med "meteorit-advokaten"

När en 14 kilo tung meteorit hittades på en fastighet utanför Enköping inleddes en unik tvist om äganderätten mellan markägaren och upphi...

Hus och mur stoppas i högsta instans

Höjningen av marken gentemot ett grannhus skulle medföra en nivåskillnad på drygt fyra meter mellan byggnaderna. Detta tillsammans med at...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik