Erik  Holm

Erik Holm

Advokat vid Advokatfirman Två Lejon

Specialiserad på brottmål och arbetar huvudsakligen som försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. 

Expertkommentarer