Övrig straffrätt

Nyheter (5069)

HD prövar inte mål om djurplågeri

Hovrätten konstaterade att mycket talade mot att paret försökt söka vård för deras sjuka hund. Paret borde insett att det fanns en stor r...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Intervju med miljöjuristen som utmanade och vann mot Skogsstyrelsen

Nyligen underkändes Skogsstyrelsens automatiserade handläggning kring avverkningar. Miljöjuristen Josia Hort på Naturskyddsföreningen ber...