Övrig straffrätt

Nyheter (4116)

HD portar fotbollssupporter i ett år

En 38-årig tvåbarnspappa som dömts för misshandel efter ett fotbollsderby i Stockholm våren 2019 förbjuds att tillträda svenska fotbollsarenor under ett års tid. Högsta domstolen slår fast att det har varit fråga om relativt allvarligt våld på en plats där många supportrar vistats.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt, Affärsjuridik

Lidandeersättning jämkas inte - tingsrättens slutsatser går inte att lita på

Lidandeersättningen på 180 000 kronor som en kvinna som friats i det så kallade Sisjönmålet ska inte sättas ned, enligt hovrätten. Vissa uttalanden i tingsrättens domskäl kring vad kvinnan insett ska ”bedömas med försiktighet” och kvinnans eget handlande motiverar inte jämkning.

Döms för brott mot eldningsförbud

En man i Borlänge döms både i tingsrätt och hovrätt till 30 dagsböter för att ha eldat i sin trädgård under förra sommarens eldningsförbud.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Straffrätt