Trafikbrott

Nyheter (2024)

Frias för bilkörning på stranden

Biltrafiken på stränderna i södra Halland får inte främjas av kommunen sedan en dom i Mark- och miljööverdomstolen 2019. Ska de bilister som trafikerar stranden därmed fällas för brott mot terrängkörningslagen? Nej, anser tingsrätten och hovrätten och friar en bilist eftersom stranden fortfarande används som väg.

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Straffrätt, Offentlig rätt