Mattias Hjertstedt

Mattias Hjertstedt

Jur. dr och universitetslektor vid Umeå universitet

Undervisar och forskar i processrätt, med fokus på tvångsmedel, vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. Anknuten till Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet.


Expertkommentarer