Arbetsmiljöbrott

Nyheter (199)

Platschef frias efter dödsolycka på pastejfabrik

Platschefen på pastejfabriken ska inte hållas straffrättsligt ansvarig för att maskinoperatören klämdes till döds, enligt hovrätten. Platschefen har varken genom delegation eller genom sin ställning tagit över det arbetsmiljöansvar som ankommer på företagsledningen.

Instans
Göta hovrätt
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende, Arbetsrätt