Cecilia Malm

Cecilia Malm

Advokat och delägare vid Advokatfirman Glimstedt

Specialiserad inom arbetsrätt, särskilt arbetsmiljörelaterade frågor om och utredning av kränkande särbehandling och diskriminering. Erfarenhet av anställningars ingående och avslut, omstruktureringar, företagsförsäljningar, konkurrensklausuler, sekretessfrågor och tvister.

Expertkommentarer