Övrig arbetsrätt

Nyheter (4394)

Sparkad vd skadeståndsskyldig trots löftesbrott om optionsprogram

En sparkad vd måste betala 667 491 kronor i skadestånd för brott mot aktiebolagslagen sedan han felaktigt godkänt fakturor till sitt eget bolag. Visserligen anser hovrätten att vd:n visat att han gick med på sänkt arvode mot att delta i ett options- och incitamentsprogram. Men bara för att ägarna bröt löftet hade han inte rätt till retroaktiv kompensation.

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Skadestånds- och försäkringsrätt, Arbetsrätt, Affärsjuridik

Patent- och marknadsdomstolen avslår miljardtalan rörande Mobilt BankID

Patent- och marknadsdomstolen slår i ett miljardmål fast att företagshemlig information inte har utnyttjats vid utvecklingen av Mobilt BankID. Det finns vissa likheter, men företaget som i dag äger och förvaltar BankID har gjort sannolikt att likheterna är resultatet av dess eget arbete.

Instans
Patent- och marknadsdomstolen
Rättsområden
Skadestånds- och försäkringsrätt, Immaterialrätt, Arbetsrätt, Affärsjuridik