Övrig arbetsrätt

Nyheter (4217)

Krögare döms till fängelse – anställde nyanlända till ”slavlöner”

Ägaren till en indisk restaurang i Norrköping döms till åtta månaders fängelse för människoexploatering för att ha utnyttjat den svåra situation som två nyanlända befunnit sig i. Den utlovade lönen har uteblivit och den ersättning som utgjorts av mat och husrum har motsvarat 19-28 kronor i timmen.

Instans
Norrköpings tingsrätt
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende, Migrationsrätt, Internationell rätt, Arbetsrätt

Avgift för sent varsel

Bedömningen av varseltiden vid driftsinskränkningar ska baseras på de uppgifter om driftsinskränkningen som arbetsgivaren har lämnat till...

Instans
Stockholms tingsrätt
Rättsområden
Arbetsrätt

Rekryterare nekas ersättning - kandidaterna för dåliga

En rekryteringsfirma som skulle rekrytera sex toppsäljare har inte rätt till någon ersättning. Visserligen godtog uppdragsgivaren att träffa kandidater men det innebär inte att dessa uppfyllde den överenskomna kravprofilen. Hovrätten ändrar tingsrättens dom.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Affärsjuridik, Arbetsrätt