Medbestämmande

Nyheter (167)

Vissa fredspliktsfrågor

En utredning har haft i uppdrag att överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Uppdraget har bestått ...

Rättsområden
Arbetsrätt