Medbestämmande

Nyheter (180)

En moderniserad arbetsrätt

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har bl.a. haft i uppdrag att ...

Rättsområden
Arbetsrätt

Vissa fredspliktsfrågor

En utredning har haft i uppdrag att överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Uppdraget har bestått ...

Rättsområden
Arbetsrätt