Kollektivavtal

Nyheter (441)

Kabinpersonal förlorar mål om vilodag

AD tolkar rätten till vilodag enligt 24-timmarsregeln för kabinpersonal så att den tillgodoses genom att en arbetstagare efter det andra ...

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Arbetsrätt

Tid för trygghet

Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02) lämnar i detta slutbetänkande överväganden och förslag på frågor om arbetstagares...

Rättsområden
Arbetsrätt