Arbetsmiljö

Nyheter (709)

En moderniserad arbetsrätt

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har bl.a. haft i uppdrag att ...

Rättsområden
Arbetsrätt

Kammarrätten upphäver arbetsmiljöverkets vitesföreläggande mot Förbifart Stockholm

Arbetsmiljöverkets miljonvitesföreläggande mot Trafikverket gällande arbetsmiljön vid tunnelarbetena kring Förbifart Stockholm anses av kammarrätten så abstrakta på punkt efter punkt att de ska upphävas. Det gäller bland annat punkten att Trafikverket ”ska se till att arbetet är anpassat till den sociala och tekniska utvecklingen i samhället”.

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Fastighetsjuridik, Arbetsrätt

Platschef frias efter dödsolycka på pastejfabrik

Platschefen på pastejfabriken ska inte hållas straffrättsligt ansvarig för att maskinoperatören klämdes till döds, enligt hovrätten. Platschefen har varken genom delegation eller genom sin ställning tagit över det arbetsmiljöansvar som ankommer på företagsledningen.

Instans
Göta hovrätt
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende, Arbetsrätt