Johan Thörn

Johan Thörn

Partner & Advokat vid edpLaw

Partner vid edpLaw Advokatbyrå med fokus på arbetsrättsliga frågor. Bistår svenska och internationella företag med arbetsrättslig rådgivning särskilt i förhållande till omstruktureringar, övergång av verksamhet, upprättande av anställningsavtal, lojalitetsfrågor och fackliga förhandlingar. Har företrätt klienter i arbetsrättsliga tvister i såväl tingsrätt som i Arbetsdomstolen.

Expertkommentarer

Webbinarier live

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

Nya LAS – detta gäller

Lagen om anställningsskydd (LAS) är central i svensk arbetsrätt och LAS-utredningen föreslår en modernisering av anställningsskyddet. Få ...