A-kassa, pension m.m.

Nyheter (441)

God man nekas a-kassa

Att Skatteverket anser att det är fråga om hobbyverksamhet medför inte att mannen inte är att jämställa med företagare i arbetslöshetsför...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Arbetsrätt