A-kassa, pension m.m.

Nyheter (461)

HFD prövar inte sena tidkort till a-kassan

En arbetslös som skickat in sina tidrapporter för sent ansågs ursäktad i förvaltningsrätten på grund av hans depression. Kammarrätten, va...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Arbetsrätt