Diskriminering i arbetslivet

Nyheter (361)

Podd: HD gör det lättare bevisa patientskador?

En kommande prövning i Högsta domstolen kan leda till sänkta beviskrav och göra det lättare för patienter att få ersättning för patientsk...

Minska gapet

Kommissionen för jämställda livsinkomster har regeringens uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jä...

Rättsområden
Arbetsrätt, Offentlig rätt