Martin Vildhede

Martin Vildhede

Advokat och partner vid Advokatfirman Morris

Advokat och partner vid Advokatfirman Morris. Expert på offentlig upphandling, med fokus på att ge råd åt leverantörer i alla skeden av upphandlingsprocessen, inkluderande överprövningar och skadeståndsmål.

Expertkommentarer