Civilprocess

Nyheter (2655)

Otydligt schaktvillkor upphävs

Ett kommunalt beslut om att ta bort schaktmassor från en fastighet var så otydligt att det upphävs av Mark- och miljööverdomstolen. Beslu...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Processrätt, Miljörätt