Jakob Andersson

Jakob Andersson

Associate vid Setterwalls Advokatbyrå

Jakob Andersson ingår i Setterwalls tvistelösningsgrupp och biträder svenska och utländska företag inför domstol och skiljenämnd och är specialiserad på avtals- försäkrings- och entreprenadansvarsrättsliga tvister. Jakob Andersson har särskild kompetens om passivitetsfrågor inom civilrätten och har publicerat tre artiklar i ämnet i SvJT samt hållit föredrag på SCCL.

Webbinarier on-demand