Anna Rogalska Hedlund

Anna Rogalska Hedlund

Jurist, specialiserad på fri- och rättighetsjuridik

Jurist, specialiserad på fri- och rättighetsjuridik med bakgrund från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, EU-kommissionen och Centrum för rättvisa. Genom åren har hon med framgång drivit flera mål som rör fri- och rättighetsjuridik i Högsta domstolen och har på så sätt bidragit till lagändringar och vägledande praxis. Hon har även forskat kring rättsstatsprincipen och utvecklingen inom EU. Anna drar sig inte för att delta i den offentliga debatten och föreläser ofta på landets olika universitet och i andra sammanhang. 


Expertkommentarer