Skiljeprocess

Urval av experter

Isak Hübinette
Advokat, Lindskog Malmström Advokatbyrå
Mikaela Lamrin
Advokat, Lindskog Malmström Advokatbyrå

Nyheter (380)

Revisorer förlorar skiljedomsklander

Skiljemannen hade rätt att avsluta förhandlingen utan att låta delägarna i en revisionsfirma bemöta nya uppgifter i slutanförandet från e...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Processrätt

Uppenbart ogrundat klander av skiljedom

Hovrätten anser att en talan om klander av skiljedom är uppenbart ogrundad. Det kan ställas något högre krav än annars för att en tvist s...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Processrätt

Rätt ställa säkerhet i skiljeförfarande

Enligt hovrätten så innehåller varken Handelskammarens skiljedomsregler eller lagen om skiljeförfarande någon reglering som medför att en...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Processrätt

Seminarier (1)