Skiljeprocess

Nyheter (331)

Svensk-litauisk skiljedom verkställbar

Svea hovrätt anser att en skiljedom avkunnad i Litauen är verkställbar i Sverige. Ombudskostnaderna sätts till drygt hälften av begärt be...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Processrätt

Oorganiserad slipper skiljeförfarande i arbetstvist med bank

Enligt kollektivavtalet inom finanssektorn ska tvister med oorganiserade arbetstagare avgöras genom skiljeförfarande. Nu får en bankanställd utan facklig tillhörighet istället tvista i tingsrätten eftersom frågan inte hade reglerats i hans anställningsavtal.

Instans
Attunda tingsrätt
Rättsområden
Processrätt, Arbetsrätt