Skiljeprocess

Urval av experter

Isak Hübinette
Advokat, Lindskog Malmström Advokatbyrå
Mikaela Lamrin
Advokat, Lindskog Malmström Advokatbyrå

Nyheter (399)

Revisorer förlorar skiljedomsklander

Skiljemannen hade rätt att avsluta förhandlingen utan att låta delägarna i en revisionsfirma bemöta nya uppgifter i slutanförandet från e...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Processrätt