Skiljeprocess

Urval av experter

Isak Hübinette
Advokat, Lindskog Malmström Advokatbyrå
Mikaela Lamrin
Advokat, Lindskog Malmström Advokatbyrå

Nyheter (427)

Internationell skiljedom upphävs

Skiljenämnden överskred sitt uppdrag dels genom att döma över annat än vad ett kinesiskt byggföretag yrkat, dels genom att grunda sitt av...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Processrätt