Skiljeprocess

Nyheter (353)

Rätt ställa säkerhet i skiljeförfarande

Enligt hovrätten så innehåller varken Handelskammarens skiljedomsregler eller lagen om skiljeförfarande någon reglering som medför att en...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Processrätt

Svensk-litauisk skiljedom verkställbar

Svea hovrätt anser att en skiljedom avkunnad i Litauen är verkställbar i Sverige. Ombudskostnaderna sätts till drygt hälften av begärt be...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Processrätt