Förvaltningsprocess

Nyheter (3615)

Inga lagliga hinder utse bolagsgranskare omedelbart

Ett beslut om särskild granskare enligt aktiebolagslagen kan gälla omedelbart. En oenig kammarrätt gör därmed en annan bedömning än förvaltningsrätten. Och det aktuella bolagets påstående om att det riskerar hamna i likviditetsproblem och kan löpa allvarlig skada till följd av kostnader för en granskning håller inte.

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Processrätt, Compliance, Affärsjuridik

Jönköpings privilegiebrev från 1284 inget för förvaltningsdomstol

Riksarkivets beslut att kräva tillbaka Jönköpings medeltida privilegiebrev kan inte angripas i förvaltningsdomstol, vare sig genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Beskedet utgör ett "partsbesked" som kan jämställas med uppsägning av ett hyresavtal och får därför angripas juridiskt i allmän domstol.

Instans
Förvaltningsrätten i Stockholm
Rättsområden
Processrätt, Offentlig rätt, Nyttjanderätt