Förvaltningsprocess

Nyheter (3761)

Trädgårdsstadsförening i Bromma får överklaga bygglov

En förening för villaägare i Bromma har rätt att föra talan i ett bygglovsmål. Mark- och miljööverdomstolen anser att beslutet angår föreningen eftersom Norra Ängby är klassat som riksintresse för kulturmiljövården och föreningens syfte att verka för att de höga stadsbilds- och kulturmiljövärdena bevaras och beaktas.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Processrätt, Fastighetsjuridik