Förvaltningsprocess

Nyheter (4316)

Covidsjukt ombud innebar laga förfall

Ett överklagande lämnades in för sent efter att ett ombud blivit sjuk i covid. Mark-och miljööverdomstolen anser att sjukdomen utgör laga...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Processrätt