Katarina  Mild

Katarina Mild

Advokat och delägare vid Kastell Advokatbyrå

Specialiserad inom tvistlösning (process- och skiljedomsrätt), kommersiell avtalsrätt samt skadestånds- och försäkringsrätt.

Expertkommentarer